Et oversætterbureau med mange referencer og cases bag sig

Tolkegruppen er et tolkebureau, der blev stiftet tilbage i 1998. Sidenhen er der kommet et oversætterbureau til, der kalder sig Oversættergruppen. Under samme paraply kører derved to parallelle bureauer, som tager sig af enten tolkeopgaver og oversættelsesopgaver – henholdsvis vores tolkebureau Tolkegruppen og vores oversætterbureau Oversættergruppen.