Emil Raun fra Varda Jobservice: LEAN gør livet let

Emil Raun fra Varda Jobservice har i mange år rådgivet virksomheder i LEAN, men hvad er LEAN, fordelene, ulemperne, og hvordan kan vi bedst bruge LEAN i danske virksomheder.

LEAN er nok et af de mest hypede ord, man nogensinde har hørt i Corporate Danmark, man hvad er det egentlig for noget? Og hvad skal vi med det i Danmark?

Emil Raun: ”LEAN bliver tit misforstået”

Emil Raun fra Varda Jobservice siger: ”LEAN har mange ansigter, og det bliver brugt på mange forskellige måder. Det er et ledelsesredskab til effektivisering, men mange danske virksomheder bruger det først og fremmest til at skære ned på antallet af medarbejdere.”

Ifølge Emil Raun fra Varda Jobservice bruger mange danske virksomheder – private såvel som offentlige LEAN, fordi de gerne vil gøre produktionen mere effektiv. Målet med deres brug af LEAN er at gøre arbejdet enklere, hurtigere og billigere. Mange virksomhedskonsulenter har solgt sine idéer om, at LEAN bare var et spørgsmål om at spare og effektivisere, men i virkeligheden har de fokuseret mere på at sælge dyre forløb, end hvad LEAN i virkeligheden drejer sig om. Mange ledere er ifølge Emil Raun hoppet på idéen om, at LEAN hurtigt ville løse alle problemer og gøre arbejdet billigere og mere effektivt. Og så har de ikke engang fået noget som helt ud af det. Ikke et eneste resultat.” Det mener Emil Raun fra Varda Jobservice i hvert fald.

Emil Raun: ”LEAN kræver kulturforandring”

Emil Raun fra Varda Jobservice siger også, at hvis man skal få noget som helst ud af LEAN, kræver det en kulturforandring, hvor alle bakker op og står sammen om at være med i en længere forenklingsproces af arbejdet. Ledelsen har hovedansvaret for at alle i virksomheden står sammen og går 100 % ind i forandringen af arbejdsgange. Til forskel fra, hvad folk tror, så er LEAN ikke bare en overfladisk spareøvelse, men en varig og gennemgribende forandring af en virksomhedskultur. Og det er ikke for at skabe en mere effektiv arbejdsmand, men for at gøre arbejdet nemmere og enklere for alle i virksomheden.

LEAN kræver med andre ord sammenhold i organisationen, mener Emil Raun fra Varda Jobservice, og ledelsen må være et forbillede og gøre alt, hvad de kan, for at motivere alle medarbejderne til at deltage. Ellers kan LEAN overhovedet ikke lade sig gøre at udføre i praksis.

LEAN betyder ifølge Emil Raun fra Varda Jobservice at arbejde systematisk med at fjerne overflødigt arbejde. Det overordnede mål er hverken at spare eller at tvinge den menige arbejdsmand til at løbe hurtigere. Målet er ifølge Emil Raun fra Varda Jobservice, at alle medarbejdere i virksomheden kan nå de satte mål med mindst muligt arbejde. Det letter arbejdsbyrden og gør livet overskueligt, når man benytter og implementerer LEAN i hele organisationen.

Emil Raun fra Varda Jobservice siger: ”LEAN har nogle centrale begreber som cyklustid, kundeværdi, værdiskabende tid, værdikæde, produktets livscyklus og flere former for spild. Når man arbejder systematisk med LEAN, skaber man løbende forandringer på alle parametre, og her er det vigtigt at påpege, at hver evigt eneste medarbejder må være med for at det skal lykkes.”

”Virksomheder er levende organismer, der ændrer sig og tager form efter mennesker, og det er altid svært i starten at indlede en forandringsproces, men LEAN betyder, at alle må lære at arbejde med løbende forandringer. Desuden betyder LEAN, at hele organisationens tilgang til problemløsning, udvikling og adfærd bliver ændret, og man oplever tit en vis modstand i starten, indtil man finder ud af, at LEAN rent faktisk gør arbejdslivet bedre og lettere,” siger Emil Raun fra Varda Jobservice.

LEAN i ledelse ifølge Emil Raun fra Varda Jobservice

Emil Raun fra Varda Jobservice sammenligner LEAN med et isbjerg, hvor størstedelen er skjult under havet, så de fleste ikke kan se det. Det er en kulturproces, der tager tid og kræver kræfter. Det kræver at man får et helhedsbillede af alle processer i virksomheden. Til gengæld resulterer LEAN på sigt i bedre brug af kræfterne i dagligdagen på jobbet. LEAN-kultur-processen har ifølge Emil Raun fra Varda Jobservice tre faser. Den første af dem er ifølge Emil Raun fra Varda Jobservice LEAN i ledelse, det vil sige, at ledelsen implementerer LEAN og er et godt eksempel for resten af organisationen. Emil Raun mener, at ledelsen kan implementere LEAN i alt fra visionen for organisationen, strategien, målsætningen. Det er vigtigt at ledelsen udfører en form for road-mapping, dvs. kortlægger alle organisationens opgaver. LEAN-principper som at man gennemtænker, hvorfor man gør som man gør, og overvejer, om det er vigtigt og hvordan man kan gøre det bedre, skal ledelsen også stå i spidsen for. Ifølge Emil Raun kræver LEAN i ledelse også en komplet gennemtænkning og analyse af værdistrømmen i virksomheden. Som leder må man ifølge Emil Raun fra Varda Jobservice selv undervise medarbejderne I, hvordan de alle kan bidrage til implementeringen af kulturændringerne ved LEAN.

Emil Raun siger: ”I LEAN er lederen ambassadøren og fortaleren for LEAN, og han skal virkelig arbejde for at få alle med på LEAN-vognen. Det hele starter med at ledelsen i virksomheden skaber et overblik over, hvordan organisationen er skruet sammen og LEAN-sprocessen slutter – hvis man kan kalde det at slutte – med at virksomheden får en metode til at udvikle organisationen videre mod fremtiden. ”

Ifølge Emil Raun fra Varda Jobservice består LEAN-processen af at man danner sig et overblik over, hvad der er vigtigt i det daglige arbejde, og man får udarbejdet en ny strategi, hvor LEAN er indarbejdet. Hvad betyder LEAN for den enkelte virksomhed, og hvad vil den enkelte virksomhed med det? LEAN indebærer også, at man får en detaljeret oversigt over administrative opgaver, indfører målstyringstavler, der styrer medarbejdernes mål og får dem til at bidrage aktivt til LEAN. Emil Raun fra Varda Jobservice lægger også vægt på, at der kommer en detaljeret oversigt over arbejdet og arbejdsgange, så man kan se, hvordan man gør dem enklere og nemmere. LEAN medfører, at lederen og alle andre i virksomheden laver alt på det rigtige tidspunkt og til den rigtige tid.

Lederen må ifølge Emil Raun også være åben over for andres input til forbedringer og indrømme, at han eller hun ikke ved det hele. I LEAN må man stille spørgsmålstegn ved, hvorfor man gør, som man gør, og det kræver en rummelig ledelse, som ikke tager spørgsmål til arbejdsgangene som personlig kritik. Styring af processer er også central i LEAN.

Emil Raun fra Varda Jobservice: ”LEAN giver jer en struktureret metode til at håndtere arbejdsprocesser og gøre dem bedre, men det starter altid med ledelsen, og at ledelsen er et godt eksempel, der engagerer sig fuldt ud i kulturprocessen.”

LEAN I dagligdagen og strategi, ifølge Emil Raun

Anden fase af LEAN er ifølge Emil Raun fra Varda Jobservice LEAN i dagligdagen, det vil sige den almindelige arbejdsdag. Den indebærer, at alle deltager i PDCA-cirklen, det vil sige en cirkel med ”plan, act, check, do” og skaber løbende forbedringer. Man tænker i kundeværdi, hvordan kan man minimere spild af tid i produktionen, og man stiller gerne spørgsmålet ”hvorfor” flere gange, når noget ikke fungerer, indtil man har fundet et svar og en bedre måde at gøre det på. Emil Raun fra Varda Jobservice nævner også værdistrømsanalyser, så medarbejderne I fællesskab kan se, hvordan deres arbejde indgår I helheden.

Emil Raun fra Varda Jobservice: “ LEAN er en spændende og krævende proces, men det er også sjovt og godt for virksomhedskulturen, eftersom alle i organisationen engagerer sig, får ansvar og derfor også et ejerskab i hele kulturændringen og at LEAN lykkes.

På det strategiske niveau, som er den tredje fase, kræver LEAN ifølge Emil Raun fra Varda Jobservice fx at man bruger de oprindelige japanske LEAN-principper som ”Kaizen”, og det betyder, at man gør løbende forbedringer. LEAN indebærer I praksis ofte, at alle afdelinger I virksomheden har en Kaizen-tavle, hvor der hele tiden udvikles forbedringer I arbejdsgangene. Ifølge Emil Raun fra Varda Jobservice er LEAN også en metode til projektstyring og en projektmodel. Målstyringstavler, hvor alle medarbejdere både følger med i processen og aktivt bidrager til at nå målene, er også en god måde at synliggøre LEAN og inddrage medarbejderne, siger Emil Raun fra Varda Jobservice.

”Klar og god kommunikation er ekstremt vigtig for, at LEAN kan lykkes, fordi alle medarbejderne skal vide lige præcis, hvad LEAN betyder for dem, og hvordan de selv kan bidrage, siger Emil Raun fra Varda Jobservice om den japanske virksomhedsfilosofi LEAN.

Mere om LEAN ifølge Varda Jobservice

LEAN stammer fra Japan og Toyota-fabrikker, hvor man ved hjælp af nogle enkle principper producerede biler på samlebånd.

Amerikanerne blev dybt fascinerede af LEAN på de japanske fabrikker, og derfor importerede de LEAN i en noget forenklet variant til USA, hvor det blev brugt og stadig bliver brugt for at forbedre arbejdsgange og skabe et bedre work flow i virksomheder.

Ifølge Emil Raun fra Varda Jobservice kan LEAN gavne mange danske virksomheders arbejdsgange og gøre livet og arbejdet lettere for alle medarbejderne.