Færre selskaber tilbyder ejerskifteforsikringer

I de senere år er antallet af selskaber, der tilbyder ejerskifteforsikringer faldet. Mens nogle selskaber er gået konkurs, har andre blot valgt at trække stikket for netop denne boligforsikring. Dansk Boligforsikring er én af de forsikringsselskaber, der stadig tilbyder kunderne både en ejerskifteforsikring og sælgeransvarsforsikring. Dog forstår man godt, hvorfor forsikringen kan volde problemer. Ejerskifteforsikringen er ikke et nemt produkt at forstå, hvilket kan give uoverensstemmelse i forventninger mellem kunder og selskab.

For nogle selskaber har ejerskifteforsikringen været en dårlig forretning. Hvis skaden sker, er der i mange tilfælde tale om store udbetalingssummer. Og det kan derfor ikke altid betale sig for selskaberne at udbyde forsikringen.

Hvad mener Dansk Boligforsikring er årsagen til gabet mellem kunder og selskab?

Hos Dansk Boligforsikring arbejder man hele tiden på at forbedre produkterne. Det indebærer flere områder i processen. Selve forsikringen er én ting, selve kommunikationen til kunderne er noget andet. Ikke desto mindre er begge områder utroligt vigtige for at kunne tilbyde et godt produkt; i form af både en ejerskifteforsikring og en sælgeransvarsforsikring.

Den grund man kan identificere som hovedårsag til, at ejerskifteforsikringen er kompleks, er dækningen. Dækningen volder problemer, fordi kunder ofte har én forståelse af, hvad der bør dækket, men det stemmer ikke altid overens med den faktiske dækning. Som forbruger kan man hurtigt komme til at tro, at ejerskifteforsikringen er en form for 100 procent tryghed på, at alle skader vil blive dækket. Hvis man har den forståelse, kan man hurtigt blive skuffet, hvis forsikringen ikke dækker en bestemt skade. Og netop en sådan skuffelse skaber ubalance i forventningerne.

Hvordan kan man forbedre ejerskifteforsikringen som produkt?

Som Dansk Boligforsikring ser det, handler forbedring i høj grad om kommunikation. Mere klar og tydelig kommunikation til kunderne vil også betyde færre skuffelser. Hvis kunderne ved mere præcist, hvad de får ud af forsikringen, vil de også have mere realistiske forventninger til dækningen. Derfor opfordrer eksempelvis Dansk Boligforsikring også ofte kunder til at læse diverse dokumenter meget grundigt igennem. Det gælder både forsikringsbetingelser, tilstandsrapport, hustypebeskrivelse og andre relevante dokumenter.

Du kan læse mere om Dansk Boligforsikring på blandt andet findforsikring.