Holmegaardshuset: Derfor er det vigtigt med den tidlige børneindsats

Holmegaardshuset er et bosted nær Næstved, som tager imod spædbørn, børn, unge, forældre og familier. Faglighed fylder rigtig meget på stedet, og det ses både i behandlingen, i tilgangen til arbejdet, i opkvalificeringen og i de interne og eksterne uddannelser. Det faktum, at der udbydes uddannelser, gør dem ret unikke, men det afspejler godt den faglige passion, der meget tydeligt er til stede hos de ansatte. Holmegaardshuset udbyder blandt andet en ekstern uddannelse med betegnelsen “Tidlig børneindsats og samspilsbehandling”.

Som Holmegaardshuset selv beskriver, kan det gøre en kæmpe forskel, hvis man aktivt går ind og sikrer tidlig børneindsats, hvis der er behov for det. Der findes kommende forældre, som potentielt døjer med enten indre eller ydre problemer, og af den grund har svært ved at opfylde rollen som de gode og ansvarlige tryghedsgivere. Sådanne tilfælde oplever Holmegaardshuset relativt hyppigt. Det kan være, at forældrene selv har en historik af omsorgssvigt, som har haft konsekvenser. Hvis de selv har måtte undvære tryghed, omsorg, involvering og lignende, så har de måske heller ikke erfaring med, hvordan man skal give det videre til sit eget barn. Hvis man som barn eksempelvis er blevet udsat for manglende mentalisering, så har man heller ikke nødvendigvis selv lært at forstå andres mentale tilstande. I en familiekontekst bevirker det, at forælderen ikke kan aflæse barnets signaler godt nok og ej heller reagere på dem.

Barnets udvikling skal sikres

Én af grundene til, at Holmegaardshuset gerne vil fremme tidlig børneindsats er, at det er essentielt for forælder og barn at udvikle et tæt forhold i de første faser. Det er en vigtig del af at arbejde med børn og familier. Det tidlige samspil, der etableres i barnets første tid, er afgørende for den fortsatte udvikling. Når det er så stort et fokus, som det er, er det netop fordi, at perioden har stor indflydelse på barnets kognitive, emotionelle og fysiske udvikling. Hvis barnet skal have en chance for at følge udviklingen hos jævnaldrende og ikke falde for langt bagud eller opleve omsorgssvigt, som kan påvirke livskvaliteten senere hen, er det altså hensigtsmæssigt at handle tidligere. Med en tidlig indsats kan man forebygge i stedet for at behandle, og det vil være mest optimalt både for barn og forældre. Ligeledes skabes der grobund for bedre resultater i forhold til at skabe familietrivsel. 

“Tidlig børneindsats og samspilsbehandling” udbydes som sagt eksternt på Holmegaardshuset. Der er fokus på kobling mellem teori og praksis, således at undervisningen og udbyttet bliver håndgribeligt og brugbart. 

Udover at arbejde aktivt med faglige perspektiver og redskaber gør Holmegaardshuset også meget ud af at skrive relevante artikler. De beskriver faglige tilgange, og hvordan der arbejdes med det. Der udarbejdes også relevante tips og råd til familier eksempelvis i forhold til, hvad man kan lave af sociale aktiviteter, hvordan man kan forebygge mobning etc.