Jens Mygind Bertelsen fra Varda er uddannet PAS-konsulent

jens-mygind-bertelsen-varda-wideJens Mygind Bertelsen, som på nuværende tidspunkt er overordnet leder og direktør i det private jobcenter Varda, kan bruge mange af de værktøjer og den viden, som han har fået med i bagagen fra hans uddannelse som PAS-konsulent på Munkholm. I Varda er Jens Mygind Bertelsens primære mål nemlig at få mennesker i beskæftigelse. Ofte mennesker der er uden job, fordi de har sociale, fysiske eller psykiske udfordringer og skavanker, som besværliggør mulighederne for at kunne besidde et job.

I Varda bygger Jens Mygind Bertelsen bro mellem psykologiske teorier og pædagogiske praksisser

Som uddannet PAS-konsulent har Jens Mygind Bertelsen fået både teoretisk som praktisk lærdom og erfaringer med i forhold til, hvordan Jens Mygind Bertelsen skal gribe jobbet i Varda an. Som PAS-konsulent har Jens Mygind Bertelsen bl.a. fået en forståelse for, hvordan man bygger bro mellem psykologiske teorier og pædagogiske praksisser. Og som både fungerende leder og socialrådgiver i Varda er det helt essentielt, at Jens Mygind Bertelsen kan forstå at bygge denne bro, som er til gavn for de grupper af mennesker, der kommer til Varda. Som uddannet PAS-konsulent hos Munkholm har Jens Mygind Bertelsen bl.a. meget andet opnået færdigheder i vurderingen af personligheds- og sociale vanskeligheder hos børn, unge samt voksne og fået metoder til differentiering, indlæring og erkendelsesnivauer, som Jens Mygind Bertelsen bruger og benytter hver eneste dag i arbejdet på Varda jobcenter.