Sådan håndterer du affald og fugt ifølge Boserup Ejendomme

Det kan en gang imellem være svært at vide, hvordan man skal sortere sit affald. Ikke mindst når man bor til leje hos et ejendomsfirma. I Boserup Ejendomme har de gode erfaringer med at oplyse lejerne om, hvordan man håndterer sit affald, og hvad man eksempelvis gør, når der opstår fugt i ens lejlighed. Boserup Ejendomme har fået så positiv feedback på, at de på hjemmesiden har informeret om, hvordan lejerne skal forholde sig til affald og fugt, at de vil anbefale alle udlejere at gøre det samme. Det gør virkelig en forskel for lejerne, at vi informerer om den slags, siger Anne fra kontoret hos Boserup Ejendomme, og der har været mange positive tilbagemeldinger. Her får du de samme tips som alle lejerne hos Boserup Ejendomme.

Sådan håndterer du affald ifølge Boserup Ejendomme

Ifølge Boserup Ejendomme er sortering af affald alfa og omega, både for alle dine medlejere og så selvfølgelig også for miljøet. Vi har alle et ansvar for, at vores affald bliver forbrændt på den rigtige måde, og at der ikke ligger skrald og flyder alle vegne og generer vores naboer. Man kalder det dagrenovation og husholdningsaffald, og det omfatter alt fra madrester til hygiejnebind og kattegrus. Ifølge Boserup Ejendomme omfatter husholdningsaffald også følgende produkter:

 • Fx æbleskrog, kyllingeben og havregrød
 • Pizzabakker
 • Mælke- og juicekartoner
 • Emballage, som er beskidt. Det kan fx være stanniol, plast og flamingo
 • Beskidt pap og papir, som har været i kontakt med madvarer
 • Plastbakker, som ikke er rene og har været i berøring med kød af en eller anden art
 • Tandpastatuber
 • Affald fra støvsugeren
 • Hygiejnebind og tamponer
 • Bleer
 • Kattegrus

Boserup Ejendomme anbefaler, at man putter sit husholdningsaffald i lukkede poser og lægger det i den rigtige container i baggården eller uden for bygningen. Det står typisk på containeren og beholderne, at der skal husholdningsaffald i den, så det er ikke til at tage fejl af. Hvis du er i tvivl, kan du lige tjekke indholdet og se, om der er masser af skraldeposer i containeren.

Storskrald kan ifølge Boserup Ejendomme være alt fra haveaffald som blade til store kasserede møbler, elektronisk udstyr som højtalere og computere, store papkasser og flyttekasser. Storskrald må ikke blandes med husholdningsaffald, og du må ikke putte det i de samme containere og beholdere, som husholdningsaffaldet er i. Det er de slet ikke beregnet til. Det er lidt forskelligt fra sted til sted, hvordan du håndterer storskrald. Enkelte steder er der et specielt afmærket område, hvor du kan stille dit storskrald, og det bliver så hentet og transporteret videre ud på genbrugsstationen.

Når det kommer til storskrald, så er du ifølge Boserup Ejendomme selv ansvarlig for at få dit eget storskrald kørt på genbrugsstationen. Det samme er tilfældet med flaske og aviser. Dem er du ifølge Boserup Ejendomme selv ansvarlig for. Det er dog vigtigt, at du ikke putter glas og aviser i de samme containere som husholdningsaffald. Der findes glascontainere til formålet, og du knuser dine brugte syltetøjsglas mfl. i selve containerne, som er skabt til formålet. De plejer at være ret nemme at se, og nogle gange kan du finde dem uden for supermarkeder, fx Netto. Eftersom det larmer, når du knuser flasker og glas, er det en god idé at gøre dette i dagtimerne, mener Boserup Ejendomme. Så generer du ikke dine naboer med unødvendig larm.

Enkelte steder findes der også specielle containere og beholdere til aviser, som du kan bruge. De må heller ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald. Alternativt kan du tage aviserne og ugebladene med på genbrugsstationen. Du kan også donere dine ugeblade, aviser og flasker til frivillige foreninger. I hvert fald de flasker, som der er pant på. Det plejer de at sætte pris på, siger Boserup Ejendomme. Ellers er der flaskeautomater i de fleste supermarkeder, og så får du også din pant tilbage.

Sådan håndterer du fugt, vinter og opvarmning ifølge Boserup Ejendomme

Og så kommer vi til et helt andet emne, som fylder meget i de regnfulde og kolde dage, nemlig fugt. Boserup Ejendomme anbefaler, at du holder alle vinduer lukket og undgår træk, så længe det er fyringssæson, og der er fyringssæson fra oktober til april i Danmark. Boserup Ejendomme mener dog ikke, at du slet ikke skal lufte ud fra oktober til april, men at du med fordel kan lufte kraftigt ud i 5 til 10 minutter ad gangen.

Radiatorerne skal der skrues ned for, mens du lufter ud, og dug på vinduet er et tegn på, at der er brug for udluftning af dine rum. Ifølge Boserup Ejendomme er det vigtigt at undgå en høj luftfugtighed i boligen. En høj luftfugtighed kan typisk ses på termoruderne og væggene. Hvis der er dug og fugt på dem, så luft kraftigt ud. Høj luftfugtighed føles ifølge Boserup Ejendomme koldere end tør luft, og det er også dyrere at opvarme et rum med høj luftfugtighed.

Undgå tilstopninger i ventilation og åbninger i badeværelset og køkkenet, fordi så kan du nemlig ikke lufte ordentligt ud og komme fugten til livs. Tilstopninger kan nemlig føre til fugtskader, siger Boserup Ejendomme. Ifølge Boserup Ejendomme er det også en dårlig idé at tørre tøj på radiatorer, fordi det kan føre til fugtskader i din bolig. Det er også en god idé at stille alle radiatorer i det samme rum på den samme temperatur.

Ønsker du lavere temperaturer i enkelte rum, fx soveværelset eller stuen, så er det en god idé at holde dørene lukket. Ifølge Boserup Ejendomme bør du ikke dække termostater og radiatorer til med gardiner og møbler, fordi det typisk resulterer i, at tallet på varmemåleren går op, uden at I får glæde af mere varme.

Boserup Ejendomme fraråder også, at I stiller møbler helt op mod de kolde ydervægge, da det kan føre til mug, og det er hverken et kønt eller sundt syn for nogen.

Skru også ned for varmen, hvis du skal ud at rejse. Opvarmning er dog en del af den almindelige vedligeholdelse, så lidt varme skal der til for at skabe et sundt indeklima i de kolde tider. Derfor bør du ikke skrue radiatorerne helt ned på 0, når du rejser, siger Boserup Ejendomme.

Nu skulle du gerne være klædt bedre på til at håndtere fugt, vinter, opvarmning og de mørke vintermåneder. Jeg takker Boserup Ejendomme for de gode råd og begiver mig igen ud i den kolde og regnfulde dag.