Slip for stress og spændinger med sexlegetøj

Stress opstår som oftest når vi som mennesker stiller store forventninger til os selv og i løbet af dagen eller ugen ikke får indfriet vores egne høje forventninger, enten fordi vi ikke når det vi har lovet os selv eller fordi vi simpelthen ikke har tiden til det. Stress opstår også som en kulmination på f.eks. mange forskelligartede arbejdsopgaver, hvor vi kun får lavet en brøkdel af det som vi med rimelighed syntes vi burde have nået. Det moderne samfunds svar på stress – i hvert fald i den lægefaglige verden – er at udskrive SSRI præparater som kort forklaret går ud på at højne niveauet af serotonin mellem synapserne i hjernen og tesen er, at dette fænomen er med til at forbedre vores humør substantielt. Dette er dog ikke endeligt klarlagt at det forholder sig sådan, det er som sagt en tese som empirisk har vist sig at fungere under klinisk foretagne forsøg. Nogle vil sige, at der er tale om en symptombehandling og at det ikke løser det underliggende problem, nemlig årsagen til stressfølelsen. Og det er formentligt med rette. Sexlegetøj kan faktisk gøre os i bedre humør fordi anvendelsen af sexlegetøj medfører en øget stigning i både serotonin, oxytocin og vores eget lykkestof endorfiner i hjernen. Nu spørger den årvågne læser måske: Får jeg det samme ud af at have sex med min kæreste? Ja, det gør du. Det er de eksakt samme mekanismer i hjernen som kommer i spil. Dog er sex som en forlængelse af kærligheden til din kæreste dog langt at foretrække, fordi det binder jeg tættere sammen som mennesker. Og dermed får sex som en forlængelse af kærlighed en betragtelig merværdi, når det sker sammen med din kæreste.

Skal det være et bestemt stykke sexlegetøj?

Nej, der er intet belæg for at sige, at et stykke helt bestemt sexlegetøj skulle kunne være i stand til at mindske stressniveauet mere eller mindre end et andet stykke sexlegetøj, og årsagen til dette skal findes i, at det er de biokemiske processer i hjernen, der er det afgørende for dit velbefindende, og når du anvender dit sexlegetøj til selvtilfredsstillelse og klimaks opnås, vil det medføre et bedre humør uden brug af kemiske stoffer. Kan det virkelig passe? Ja, det passer. Undersøgelser foretaget af japanske TENGA af 1.200,00 amerikanere viser, at folk der selvtilfredsstiller sig selv generelt set har lettere ved at få et job. Undersøgelsen viser også, at folk der tilfredsstiller sig selv 4 gange om ugen eller mere, generelt er i bedre humør og har lettere ved at klare hverdagen og være sammen med andre mennesker af den simple årsag, at deres humør, selvbevidsthed og selvtillid generelt set bliver højnet. Der er således en hel masse af positive effekter ved anvendelsen af sexlegetøj og den selvtilfredsstillelse, der ligger i at anvende sexlegetøj. Når nu vi har konkluderet, at det er ligegyldigt hvilket stykke sexlegetøj vi anvender os som mennesker, så er det helt analogt evident, at i stedet for at anvende dyrt sexlegetøj til denne selvtilfredsstillelse, kan vi lige så godt anvende os af billigt sexlegetøj som MakeLove Sexshop er meget stolte over at forhandle direkte online på nettet.

Få større overskud i hverdagen med sexlegetøj

Nu da vi har talt om, at sexlegetøj generelt giver et bedre humør, en bedre selvtillid og en større bevidsthed omkring os selv og vores kroppe, så er det relevant at komme ind på, at anvendelsen af sexlegetøj jo selvfølgelig giver os et langt større overskud i hverdagen. Mange – især mænd – mennesker starter dagen med selvtilfredsstillelse, og med baggrund i de ovenfor beskrevne biokemiske processer, bliver dagen meget lettere at komme igennem fordi udskillelsen af stofferne i hjerne gør os mere afslappede og jo mere afslappede vi er, jo mindre stress vil vi have en tendens til at føle. Det er også udenfor enhver rimelig tvivl, at det generelle stressbillede mindskes som en direkte følge af anvendelsen af sexlegetøj og selvtilfredsstillelsen, der ligger heri. Egentlig er det et ret interessant perspektiv, at vi gennem anvendelsen af sexlegetøj måske kan være indirekte med til at nedsætte forbruget af SSRI-præparater i dagligdagen. Jo mere kemi vi kan undlade at påvirke os selv med, des bedre er det for os om mennesker.

Det er dermed ikke sagt, at du kan smide dine antidepressive piller på hylden bare fordi du begynder at anvende dig af sexlegetøj for at få det bedre. Du må således aldrig stoppe med at tage din lægeordinerede medicin og erstatte det af sexlegetøj uden du har haft en grundig samtale med din læge. Det er dog helt bevist, at selvtilfredsstillelse og anvendelse af sexlegetøj gør allround i bedre fit.